Herzien beleidsplan 2022-2025. Klik op 'Beleidsplan' in de footer.

Raad van Toezicht

Het bestuur van de Stichting is in principe zelfstandig, maar met het instellen van een Raad van Toezicht wordt de binding tussen verenigingen en Stichting tot uitdrukking gebracht.
Iedere vaste gebruiker van het Denksportcentrum mag een vertegenwoordiger in die Raad aanwijzen. Het moet dan wel een lid van het bestuur van die vereniging zijn. Hiermede wordt bereikt dat alle verenigingen via hun bestuur op de hoogte zijn van de algemene gang van zaken binnen de Stichting.

De taak van de RvT bestaat uit 3 onderdelen:

Financieel
De raad moet een aantal belangrijke besluiten van het bestuur goedkeuren alvorens het bestuur daarmede aan de slag kan. Voorbeelden daarvan zijn de begroting, de jaarrekening, de vaststelling van de huurtarieven en de consumptieprijzen alsmede de wat grotere investeringen.

Advies
Het Stichtingsbestuur met raad terzijde staan d.w.z. dat de RvT, zowel gevraagd als ongevraagd, adviezen aan het bestuur kan geven.

Beleid
Toezicht houden op het beleid van het Stichtingsbestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
 

Voorzitter:

Marijke Claassen, namens: bc PBC’81

Leden:

Arie Speksnijder, namens: Schaakclub Pascal
Maria Hermes, namens: bc Hartenvrouw
Wil de Koning, namens: bc Drechtsteden
Kees Oskam, namens: bc Overslag
Ellen Hertoghs, namens: bc Je Coupe
Arie Zwartveld, namens: bc Papendrecht