Herzien beleidsplan 2022-2025. Klik op 'Beleidsplan' in de footer.

Vrijwilligers/sponsors

VRIJWILLIGERS

Het Denksportcentrum is trots op haar vrijwilligers. Zonder hen zou het centrum niet kunnen bestaan. We onderscheiden diverse terreinen waarop de vrijwilligers actief zijn.

Iedereen is buitengewoon betrokken bij het centrum en voelt zich dan ook mede verantwoordelijk. Ook na 20 jaar ervaart elke vrijwilliger het als een uitdaging de accommodatie up to date te houden. Eens per jaar worden de vrijwilligers en hun partners “beloond” met een gezellig buffet.

a.       Bar

Jan

De ploeg baraanvullers telt 7 mannen, die er beurtelings voor zorgen dat dagelijks vanuit ons magazijn de bars worden aangevuld.

Met Ellen de Jong en Betty de Heer heeft de Stichting twee ervaren medewerkers in dienst, die de bezoekers van een drankje voorzien. Daarnaast doen we een beroep op meerdere bekwame oproepkrachten.

b.       ICT

De denksporter kan niet meer zonder computers. Onze deskundige ict-vrijwilligers  onderhouden deze voorziening met grote accuratesse. Contactpersoon is:

Arie Zwartveld
☎ 06 2499 6780
📩 arie.zwartveld@denksportcentrumpapendrecht.nl

c.       Onderhoud

Vrijwilligers leveren hun waardevolle werk vaak in anonimiteit.

Dat gaat zeker op voor onze onderhoudsmedewerkers. Arie Speksnijder, Jan de Rooij en Sieger Veenstra zijn de mannen, die wekelijks op dinsdagmorgen het onderhoud voor hun rekening nemen.

Voorkomende klussen zijn bijvoorbeeld: schilderen binnen of buiten, lekkende kranen, sloten vervangen, timmerklussen, loszittende wc-brillen, spotjes vervangen, blad aanvegen op trottoir en dak, plinten repareren, enz.

De zorg voor bridgematerialen is in goede handen van Rumo Vermunt. Als bestuur hechten we er aan dat onze materialen in goede conditie blijven.

d.       Evenementen

De evenementencommissie bestaat uit 6 personen. Deze commissie organiseert jaarlijks een aantal bridge-toernooien. Traditioneel zijn sinds vele jaren het Open Papendrechts Kampioenschap, de zomer(avond-)competitie, de oliebollendrive, de oranjedrive en de bevrijdingsdrive.

De aanmelding voor deelname kan digitaal plaatsvinden: klik hier

Voor de leden van de commissie zie de pagina Evenementencommissie

e.       Overig

Het bestuur weet zich gesteund en gecontroleerd door een administratiekantoor, t.w. M2E Administratie en Advies te Papendrecht.

SPONSORING

Het Denksportcentrum kan op meerdere manieren worden gesponsord. In één van de zalen of in de entree kan een reclame-uiting worden aangebracht. Ook is het mogelijk een banner te plaatsen op de website van het Denksportcentrum.

Bij belangstelling graag contact opnemen met  📩  Het secretariaat.

We zijn blij met de huidige sponsoren:

Electrobedrijf van Wijngaarden

- Papendrecht

Haveka, de grafische partner

- Alblasserdam
Bas Klop Woninginrichting

- Papendrecht

Ron’s Bloemensjop

- Papendrecht

De Knecht Schoonmaakdiensten 

- Papendrecht

2M makelaars 

- Papendrecht