Herzien beleidsplan 2022-2025. Klik op 'Beleidsplan' in de footer.

Opleidingen/cursussen

Bridgecursussen

In het Denksportcentrum start regelmatig een bridgecursus voor beginners. Het betreft een opleiding voor de duur van 1 jaar. De cursus wordt gegeven op de donderdagavond en bij voldoende belangstelling ook op de dinsdagmiddag.

Startersbridge

Gedurende het eerste half jaar (september t/m december) wordt de beginnende bridger vertrouwd gemaakt met het spelen door middel van de cursus Startersbridge. Bridge is een spel van bieden en spelen. De nadruk in deze cursus ligt op het af- en tegenspel. Er worden eenvoudige tools aangeboden om een spel goed te kunnen spelen. Ook raakt men vertrouwd met het fenomeen “dummy”. Het bieden gebeurt nog op een eenvoudige manier om toch in het juiste eindcontract te geraken. Kortom hier wordt de basis gelegd voor het edele bridgespel.

Cursus Herman

Start Bieden

Gedurende het tweede half jaar (januari t/m mei) wordt het bieden geleerd door middel van de cursus Start Bieden.Het bieden leert men hier op de reguliere wijze. Men leert dus ook de biedingboxen hierbij te gebruiken. Er zit een logische opbouw in de lessen. We beginnen met het openingsbod, vervolgens het eerste bijbod van de partner van de openaar, de herbieding van de openaar en het tweede bijbod van de partner van de openaar. Vervolgens wordt het tegenbod (van de overige twee spelers) behandeld en het informatiedoublet. Daarna wordt aandacht besteed aan conventies en transfers, preëmptieve openingen en volgbiedingen en we besluiten uiteindelijk met openingen op 2-niveau en met het uitbieden van slem. Aan het eind van dat eerste jaar kan men dan al aardig spelen.

Zomeravondcompetitie voor beginners

Gedurende de zomermaanden (juni, juli en augustus) kan men dan ook in een speciale beginnerslijn op de donderdagavonden meespelen in de zomeravondcompetitie. Zo kan men het geleerde in praktijk brengen en houdt men de routine vast met betrekking tot het spelen.

Bridge in een Flits 2

In het tweede seizoen wordt de vervolgcursus “Bridge in een Flits 2” gegeven. Ditmaal niet elke week, maar eenmaal per 14 dagen. In de andere week speelt men dan een onderlinge competitie op de Passageclub. Ook deze cursus wordt gegeven op de donderdagavond en de dinsdagmiddag. Er wordt in deze cursus wat dieper ingegaan op de verschillende mogelijkheden van het bieden en spelen. Zo wordt men dus een echte bridger.

Cursus

Passageclub

Dit is een bij de Nederlandse Bridgebond (NBB) aangesloten club, speciaal voor beginnende bridgers. Gedurende de periode september tot half maart wordt 1 keer per 14 dagen competitie gespeeld. Vanaf half maart tot eind mei elke week. Tevens worden er drie feestelijke drives (wedstrijden) georganiseerd: een kerstdrive, een paasdrive en een slotdrive. De speelavond is op donderdagvond (dus niet op dinsdagmiddag). De cursus Flits 2 kan wel op de dinsdagmiddag worden gevolgd.

Gedurende het spelen bij de Passageclub wordt men vertrouwd gemaakt met het spelen in clubverband. Tevens wordt ruim aandacht besteed aan regels en etiquette in de bridgesport.

Ook wordt er een aantal introductieavonden georganiseerd door de clubs, die in het Denksportcentrum spelen. De Passageclubleden kunnen op die manier kennis maken met de verschillende clubs. Zij spelen die avond mee in de laagste lijn van die vereniging.

Na de ervaring van een jaar Passageclub, is het de bedoeling om na de gedegen opleiding door te stromen naar één van de clubs, die in het Denksportcentrum spelen.

Cursus

Workshops Spelpeilverbetering

Voor de wat meer ervaren bridgers worden regelmatig (meestal in het voorjaar) workshops georganiseerd vanuit het District. Ook hier wordt gebruik gemaakt van ons prachtige Denksportcentrum.

De onderwerpen van deze workshops zijn zeer divers. In onze kalender zullen we tijdig de data en onderwerpen aankondigen.

Tenslotte

Er wordt dus veel gedaan aan opleidingen binnen de bridgesport in ons Denksportcentrum. Iedereen, jong en oud kan bridgen leren door de methode die wij hanteren. Velen zijn u reeds voorgegaan!

Bridgen is “fitness for the mind”. Bovendien geldt: “Wie geen bridgen heeft geleerd, heeft niet voor zijn oude dag gezorgd”. Ook het sociale aspect is zeer belangrijk. Vele vriendschappen zijn ontstaan tijdens het wekelijkse avondje bridge.

Cursus

Meer informatie?

Belt u met onze docenten Herman Kroon 078-6411960 of Jos van Munster 06-26754300 of mail naar mail naar startersbridgepapendrechtstartersbridgepapendrecht@gmail.com